Prosjekt fellesløsninger innen forskerstøtte: Møte med Det teologiske fakultet

Prosjektet møter ledelsen på fakultetet for å diskutere potensielle eksperter til ekspertgruppene som skal opprettes, samt mulige samarbeidskonstellasjoner mellom enheter.

Publisert 15. nov. 2019 10:29 - Sist endret 10. des. 2019 11:09