Forskpro (tidligere Helseforsk)

Mål

Formålet med prosjektet er

 • Understøtte etterlevelse av regelverk for forskning og fakultetenes behov for oversikt over egen forskningsportefølje.

Resultatmål:

 • Tilpasse Helseforsk til GDPR-krav
 • Utvide Helseforsk til å kunne registrere alle typer forskningsprosjekter ved UiO

Timeføring

Fase 0

Nettsteder > Helseforsk > Prosjektledelse

Nettsteder > Helseforsk > UX

For utarbeidelse av nytt kvalitetssystem for forskning med personopplysninger

Nettsteder > Helseforsk > GDPR UX

Nettsteder > Helseforsk > GDPR Prosjektledelse

Nettsteder > Helseforsk > GDPR Utvikling

For utvidelse til Allforsk

Nettsteder > Helseforsk > Allforsk UX

Nettsteder > Helseforsk > Allforsk Prosjektledelse

Nettsteder > Helseforsk > Allforsk Utvikling

Nettsteder > Helseforsk > Allforsk Pilotering

For videreutvikling

Nettsteder > Helseforsk > Fase 2 UX

Nettsteder > Helseforsk > Fase 2 Prosjektledelse

Nettsteder > Helseforsk > Fase 2 Utvikling

Nettsteder > Helseforsk > Fase 2 Testing

Prosjektgruppe

Styringsgruppe

 • Prosjekteier: Johannes Falk Paulsen
 • Linda Hildegard Bergersen
 • Tore Nilssen (fra januar 2020)
 • Morten Dæhlen
 • Tomm Eriksen
 • Erik Knain
 • Kristel Mari Jæger Skorge
 • Maren Magnus Voll (fram til juni 2019)
 • Tim Brennen (fram til desember 2019)