Forskpro (tidligere Allforsk)

Mål

Formålet med prosjektet er

  • Understøtte etterlevelse av regelverk for forskning og fakultetenes behov for oversikt over egen forskningsportefølje.

Resultatmål:

  • Tilpasse dagens Helseforsk til GDPR-krav
  • Utvide dagens Helseforsk til å kunne registrere alle typer forskningsprosjekter ved UiO

Timeføring

Fase 0

Nettsteder > Helseforsk > Prosjektledelse

Nettsteder > Helseforsk > UX

For utarbeidelse av nytt kvalitetssystem for forskning med personopplysninger

Nettsteder > Helseforsk > GDPR UX

Nettsteder > Helseforsk > GDPR Prosjektledelse

Nettsteder > Helseforsk > GDPR Utvikling

For utvidelse til Allforsk

Nettsteder > Helseforsk > Allforsk UX

Nettsteder > Helseforsk > Allforsk Prosjektledelse

Nettsteder > Helseforsk > Allforsk Utvikling

Nettsteder > Helseforsk > Allforsk Pilotering

Prosjektgruppe

Styringsgruppe

  • Prosjekteier: Johannes Falk Paulsen
  • Linda Hildegard Bergersen
  • Tim Brennen
  • Morten Dæhlen
  • Tomm Eriksen
  • Erik Knain
  • Maren Magnus Voll (fram til juni 2019)