Leveranser

Presentert på styringsgruppemøte i mars 2019.

Lansert 16. august 2019. Formell overlevering desember 2019.

Ventet lansering del 1, NSD-integrasjon i april.