Utvide Helseforsk til Forskpro

16.08.2019: Det nye systemet, Forskpro, erstatter Helseforsk

august-oktober 2019: Brukertester, revidering og re-implementering

oktober 2019 ->: Utrulling i pilotmiljøet ISV og UiO

  • Plan for utrulling
  • Dokumentasjon for forvaltning
Publisert 5. juli 2019 13:03 - Sist endret 14. nov. 2019 11:28