Utvide Helseforsk til Forskpro

Lansert 16. august 2019. Formell overlevering desember 2019.

16.08.2019: Det nye systemet, Forskpro, erstatter Helseforsk

august - oktober 2019: Brukertester, revidering og re-implementering

oktober - 16.12.2019: Innføring på UiO

Publisert 5. juli 2019 13:03 - Sist endret 13. feb. 2020 10:16