Avklaringer som må gjøres i NSD-overføringen

Til stede: Vilde Sørbø Nenseth, Petter Haugen Andersen, Marius Baltramaitis, Gorm Paulsen

Forfall: Øyvind Hatland, Thomas Østerhaug

De store problemene

1. Vi får ikke tak i de som er vurdert, vi må spørre NSD om de kan lage en tjeneste som gjør at vi kan spørre etter vurderinger som har kommet inn siste 24 timer.

2. Når det kommer inn nye vurderinger, og vi skal oppdatere (overskrive) informasjonen i Forskpro, så er vi, med den koden vi har skrevet per i dag, avhengige av at et menneske går inn i prosjektet og trykker "endre", "nei", "ja", på NSD-feltet (slik at feltene blir hentet på nytt). Det kan vi ikke satse på.

Alternativer

  1. Hente all NSD-data og legge de feltene i tillegg til det vi har i den ressursen fra før, som et eget element, for det kan Marius også gjøre fra serversiden. Hvordan gjør Øyvind det i dag? Er det han henter egne elementer? Eller? (sjekk hvordan leganto pensumliste er gjort)
  2. Få RPA-prosesser som kan gjøre det et menneske ellers ville gjort. 

1. Låse eller ikke?

Er det noen god idé å importere, men ikke låse, et felt. for eksempel prosjektsammendrag. Faktultetskoordinatorene snakket om at det kunne vært fint, Øyvind Hatland sier at det kanskje hadde vært lurt pga skrivefeil eller tomt. 

Ulemper: Forvirrende at dette ene feltet både hentes, men kan redigeres? Og hva skjer med overskriving neste gang det er endring i NSD?

Konklusjon: Nei til det. blir forvirrende og styrete. 

2. Samarbeid

Er det mulig å sette Ja på de som har Ja på delt behandlingsansvar, men IKKE sette nei på de andre. La dem velge i Forskpro? Eller må vi rett og slett la være å importere dette fra NSD?

Konklusjon: Ikke hente dette feltet fra NSD

3. Datofeltene for anonymisering og sletting

Er det mulig å endre malen fra og med i dag, UTEN å ødelegge for alle de eksisterende prosjektene?

Konklusjon: Hvis det skal være mulig å switche tilbake. Kan vi skjule de gamle og vise de nye, og så hvis man switcher igjen, så viser man de gamle og skjuler de nye. Spør Øyvind.

Konklusjon på senere møte: Vi henter ikke dette.

4. Helseforskning: ja eller nei?

Skal vi sette "Ja" på dem som har sjekket av for "REK" og nei på de andre? Er det trygt å sette nei på dem? Skal vi låse det feltet eller er det mulig å holde det ulåst?

Øyvind sier han har gjort det sånn. Men hva skjer egentlig når det blir overskrivet neste gang?

Konklusjon: Må snakke med Øyvind + hvordan blir det egentlig hvis vi henter det i egne felt som i alternativ 1 over?

5. Studentprosjekter

Hvordan styrer vi at enkelte enheter ikke vil importere studentprosjekter? HF har meldt at de ikke vil.

Konklusjon: Veldig slitsomt og vanskelig. Men vi må lage løsninger som gjør at det ikke er kjempevanskelig å endre tilbake, eller legge til andre enheter som heller ikke vil. 

6. Enheter som ikke finnes i Forskpro

Det vil komme inn prosjekter fra NSD med enheter (institutter) som ikke fins i Forskpro fordi den enheten ikke ønsker å bruke Forskpro (juridisk fakultet f eks). Hva gjør vi med dem?

Konklusjon: Dette er uproblematisk, vi kan velge hvilke enheter vi ønsker å hente fra.

7. "Typer" i Forskpro

Bør vi opprette en type som heter "Masterprosjekter" og en annen som heter "Bachelorprosjekter"? i Forskpro, slik at det korresponderer med NSD sine kategorier? Hva var bakgrunnen for å bare kalle det "Studentprosjekter" i utgangspunktet? Vilde vet ikke. Kanskje Thomas vet?

Konklusjon: Vi må beholde "Studentprosjekt". Det blir så kaos ellers.

8. Vedlegg fra NSD - mappe?

rettigheter på mappe?

Konklusjon: Øyvind oppretter mapper som heter NSD-vedlegg i prosjektmappa. Han setter rettigheter på den. Og så kaster Marius inn alle filene.

 

 

Publisert 14. feb. 2020 10:27 - Sist endret 9. mars 2020 14:47