Første skype-møte med NSD

Til stede: Ørnulf Risnes (NSD), Thomas Amland (NSD), Gorm Paulsen (USIT), Petter Haugen Andersen (USIT), Ingvild Sollund (USIT, ref.)

Bakgrunn for møtet: UiO ønsker å importere prosjekter fra NSD inn i Forskpro etter at de har blitt vurdert av NSD. 

Kort sammenfatning: Det å hente meldeskjemaene fra dem er lett, men det å treffe riktig prosjekt eller prosjektleder i Forskpro er vanskelig.

Spørsmål

 1. Skal man ta inn prosjekter når de meldes inn? Eller etter de er vurdert?
  • et prosjekt kan ha flere meldeskjemaer knyttet til seg
  • vi kan velge hvilken eller hvilke av statusene vi ønsker å få ut.
 2. Hva betyr de ulike statusene? Lukket, trukket, vurdert, vurdert med vilkår, vurdert anonym.
 3. Hvor mange melder inn på vegne av andre prosjektledere?
  • relativt vanlig, særlig i store prosjekter og studentprosjekter
 4. Hvilke prosjekter leverer NSD ut til oss? Er det prosjekter hvor UiO er satt som behandlingsansvarlig?
  • Ja.
 5. Hvordan mapper vi prosjektet til riktig prosjektleder? Navn? E-postadresse? FEIDE på den som melder prosjektet?
  • Vi har ikke noe konkret svar på dette, må prøve å finne på noen gode ideer. De bruker bare FEIDE-innlogging til autentisering, FEIDE-identiteten er ikke knyttet opp til den som har behandlingsansvar, bare til den som melder. Prosjektleder-navnet er bare fritekst. Alle ønsker seg orchid, men det er ikke rullet ut i Norge.
 6. Endringsmeldinger og sluttmelding - kan vi få til noe mer enn en engangsoverføring
  • Hva har Bergen gjort?

Det fins en seks-sifret tallkode i NSD. Hvis man oppgir den i Forskpro så kan vi hente alt, men det blir da forskerinitiert. og man må logge inn i NSD eller ha korrespondansen fra dem foran seg for å vite den koden. En drøm: Hvis de autentiserer seg, så kan Forskpro liksom log into NSD og så finner systemet fram dine NSD-ting.

Hvis et cristin-prosjekt finnes allerede, så har NSD fått en prosjekt-id derfra.

Hvis vi hadde hatt en innhøsting hver natt så hadde det vær raskt nok. 

Har ikke en egen prosjekt-indikator i Forskpro? Sjekk med Øyvind.

Hierarkisk tilgangsstyring. Meldt inn enten på instituttnivå. IAM-prosjekt - identity access management.

NSD ønsker å bruke oss til å utvikle nettsidene sine om API.

api.nsd.no/graphiq

første steg - utviklerne blir registrert inn som institusjonsbrukere, de må ha rollen for å kunne bruke klienten.

Felter i Forskpro: hvilke tror vi kan fylles med data fra NSD?

Tittel

Prosjektleder

Ansvarlig enhet

Behandler prosjektet personopplysninger - JA

Er det medisinsk og helsefaglig forskning - JA hvis de har krysset av for REK, "Ikke besvart" hvis de ikke har krysset av.

Samarbeid - JA hvis der er delt behandlingsansvar, og lagt til institusjon ("ikke besvart" hvis de ikke har fylt ut delt behandlingsansvar)

Deltagere

Prosjekttype
Student, Ph.d.-prosjekt, Forskerprosjekt (NSD har bare to typer, ikke ph.d.)

Prosjektets tidsperiode

Kort beskrivelse av prosjektet

Lenke til nettsider

Prosjektbeskrivelse (opplastede vedlegg)

TSD

Biobank

NSD (men ikke datofeltene, de ligner ikke våre)

REK (spørsmålet er ikke formulert på samme måte som i Forskpro + at et eventuelt vedlegg blir liggende under andre godkjenninger)

Andre godkjenninger (opplastede vedlegg)

Hva med vedleggene?

Vi ønsker å få meldeskjemaet + vurdering + eventuelle endringsmeldinger, sluttmeldinger etc lastet opp i Forskpro. Kan vi få det?

Publisert 23. okt. 2019 12:23 - Sist endret 4. nov. 2019 13:27