Møte fakultetskoordinatorer fra Medisinsk og Odontologisk fakultet

Til stede: Thomas Østerhaug, Katrine Ore, Natalia Andronova, Ingvild Sollund (ref.)

Agenda

1. Vise løsningen og forklare flyt

 

illustrasjon av flyten i integrasjonen

2. Hva gjør vi med helsefaglige prosjekter?

Dere vil at gangen skal være:

Forskpro -> NSD -> tilbake til Forskpro (pga krav om interngodkjenning)

Men internundersøkelse viser at forsker ofte venter med Forskpro og registrerer der til slutt. 

Automatisk henting fra NSD

Fordel: Vi får inn alle

Ulempe: Vi får duplikater + vi forsterker uønsket atferd

Semi-automatisk henting fra NSD

Fordel: Vi forsterker ønsket atferd + unngår duplikater

Ulempe: Vi kan ikke vite at vi har alle forskningsprosjekter inne, og det kan hende man må purre på opplasting av filer / tilknytning til NSD

Ofte trenger de hjelp fra Forskerstøtte til f eks TSD. Og da sier Ore at de må laste opp alt i Forskrpo først.

Så lenge det ikke fins noen interngodkjenningsrutine som er lik fra enhet til enhet, så er det ikke lett å tvinge folk inn i et løp.

De går for den semi-automatiske.

Informasjonspakke

Da er det viktig at vi har godt informasjonsarbeid. Markedsfører det som en god mulighet.

  1. Lage en informasjonspakke: Thomas og Ingvild - første uke august
    1. hvilken dokumentasjon som skal lastes opp. Hva som blir overskrevet. Ikke mister muligheten til å laste opp manuelt.
  2. Informasjonsarbeidet ut til de relevante interessentene: Natalia og Katrine
    1. Informere ledelsen først. Fakultetskoordinatorene tar dette videre til ledelsen. Det tar kortere tid for Odontologi enn for Medisin. Medisin får antagelig sendt ut til sluttbruker i september. 

DPIA: Hvorfor kom ikke disse vedleggene med? Referansenummer 429030

 

 

Publisert 11. juni 2020 13:32 - Sist endret 23. juni 2020 08:47