Møte fakultetskoordinatorer

Møte for å vise løsning og bli enige om hvordan informasjonsarbeidet skal legges opp i forbindelse med lansering av NSD-integrasjon.

Til stede: Bjørg Mikalsen (MN), , Malin Solli Wandem (SV), Hanna Karv (UV), Thomas Østerhaug (FADM) Ingvild Sollund (USIT)(ref.)

Forfall: Ingunn Maria Gjørve (TF), Arve Fløystad-Thorsen (HF),

Agenda

  1. Vise løsningen
  2. Bli enige om opplegg for informasjonsarbeid
  3. Annet

1. Vise løsningen

Vise løsningen og forklare flyt

 

illustrasjon av flyten i integrasjonen

2. Informasjonsarbeid

MN, UV og SV tar det tilbake til de instituttene som får problemer med helseforskning.

Vi ser for oss lansering i slutten av august.

  1. Lage en informasjonspakke: Thomas og Ingvild - første uke august
  2. Få informasjon ut til de relevante interessentene: ?
    1. Hvem trenger informasjon?
    2. Hvordan kommer det ut til sluttbruker? 

MN

Vi har et stort institutt når det gjelder NSD, det er IFI. Så er det farmasi, som har mye helseforskning. Men vi har også noen institutter hvor det bare er et par prosjekter som meldes til NSD. Hvordan vi skal nå de få forskerne som er der er litt utfordrende. Vi informerer instituttlederne så tar de informasjonen videre.

MED

Vi har det som sak på ledermøte. Så skal Katrine lage informasjonsmateriale til instituttene. Hun designer en informasjonspakke til hvert institutt fordi de er så ulike.

UV

Informasjon til ledelsen, og til de som sitter med superbrukerbehov.

Annet

Fakultetskoordinatorene ønsker å se den automatiske e-posten som skal sendes ut. Noen er bekymret for det slette-budskapet, at  det skal være for tydelig. Kanskje vi kan legge slette-beskjeden opp mot duplikat-probemet.

 

 

 

Publisert 23. juni 2020 08:57 - Sist endret 23. juni 2020 10:01