Statusmøte Forskpro og DHP-prosjekt

Til stede: Margaret Fotland og Ingvild Sollund

datahåndteringsplaner kan egentlig publiseres etterhvert, men er gjerne hemmelig i starten. 

Prosjektet har informert på alle fakulteter, museer og sentre

De har sendt ut spørreunderøkelse, fått svar fra 48 forskere. de har hatt to fokusgrupper med forskere. Det største funnet er at det er lav kompetanse. Noen forskergrupper skjønner at det gir deg struktur på dataene. Det skal være et verktøy, ikke en kontrollinstans. men hun mener at det kunne vært en eget punkt i Forskpro, men ikke noe form for streng sjekk på om du har det og om den er "Godkjent" av leder . Hun mener også at det kunne vært punkter i datahåndteringsplanen som de kunne trukket ut og brukt i Forskpro. (altså noen slags intergrasjon)

Følgende spørsmål inn i Forskpro, kan gjerne legges inn nå.

Har du laget datahåndteringsplan?

ta kontakt med din nærmeste forskningsadministrativ støtte eller les her: https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/forskningsdata/datahandteringsplan/

ja - last opp her

nei

Publisert 10. sep. 2019 10:48 - Sist endret 10. sep. 2019 10:48