Møte med Marius om NSD

Spørsmål

Er vi interessert i å ha gamle versjoner av meldeskjema liggende? I NSD så overskrives de når endringsmelding ér sendt.

Skal vi gjøre meldeskjema til en html-visning?

Må vi egentlig hente alle feltene i meldeskjema? Hvem trenger dette? På den ene side så burde det være alment tilgjengelig.

Hva gjør Marius videre

I første omgang hente data, vi tenker på vedlegg senere. Hvor skal vi lagre? Marius spør Gorm. 

Tekniske utfordrigner:

1.Søk via api: NSDs apiet tilbyr et søk basert på Graph Query Language. Det er dessverre ikke mulig å velge alt fra databasen. Vi må eksplisitt spesifisere feltene i spørringen vi ønsker å hente data fra.

2. Mellomlagring (Caching) - fortsatt ukjent, Marius tar en prat med Gorm.

3. Periodisk dataoppdatering fra NSD - Et forslag: Systemjobb som kjører i bakrunnen og oppdaterer data periodisk. Tidspunktet og andre detaljene kunne justeres i Vortex-provision prosjektet.

4. Vedlegg til meldingen: Hvordan forsvarer vi vedleggfilene fra NSD. Låser helt fra redigering? Dette burde også diskuteres.

5. Adgangsproblemer - Vi opplever begrenset tilgang til apiet. Det er f.eks umulig å hente status til meldeskjemaene.

 

 

Publisert 28. nov. 2019 11:56 - Sist endret 29. nov. 2019 15:42