møte med UNIT

Møte med Cristin 03.07.2019
Til stede: Katrine Weisteen Bjerde, Espen Sandøe Karlsen, Ingvild Sollund

Ny felles prosjektoversikt

Cristin skal presentere et prosjektforslag i slutten av august for digitaliseringsstyret. Prosjektforslaget går ut på at UNIT skal se på institusjonenes samlede behov for prosjektoversikt og forsøke å få til noe felles. Samtidig se på en utvidelse av Cristin sitt API.

Cristin skal lage et felles personregister, institusjonsregister, forskningsprosjekter. Basert på ORCID. 

TSD skal bruke Cristin sitt prosjektnummer. TSD skal sende beskjed til Cristin når det er registrerert et nytt datasett. 

Jobber tett med e-helseregisteret for å forenkle prosessen med å få tilgang til helsedata fra en haug med registre.

Spørsmål fra UNIT til UiO

Er det på noen måte enklere for våre forskere å forholde seg til Forskpro enn til Cristin? Ingvilds foreløpige svar er at det mest er fordi vi kan legge inn dokumenter der (vedtak fra REK etc) som lederne, juristene og administrasjonen trenger. Og fordi det er enkelt å knytte UiO-brukeren opp mot systemet og at prosjektene blir liggende under riktig enhet og riktig ledere får tilgang til dokumentene. Men vi kan snakke mer om dette på møtet med Tomm og Johannes til høsten.

Ingvild skal sende et dokument til Katrine med grunnene til at vi ikke kan bruke Cristin, dokumentet utarbeidet i forrige runde med Helseforsk.

Annen informasjon om Cristin

  • REK-prosjekter og biobanker registrert i REK importeres i Cristin, men dagens SPREK (REK-database) er så dårlig at de ikke får med seg riktig informajon. Forhåpentligvis vil nye SPREK gi god informasjon. 
  • Datahåndteringsplanmodul finnes per i dag både i sigma2 og NSD, UNIT prøver å tvinge dem inn i samme nå.
  • Dataarkkivet til NSD har en integrasjon mot Cristin, så de knytter datasett opp mot prosjekter. Og jobber med å få skrevet datasett inn i NSD.
  • Det jobbes med et nytt nasjonalt vitenarkiv – kanskje dokumentene kan være der?

  • Cristin og (det kommende) vitenarkivet skal bruke samme datamodell. 

Annet

  • UNIT mener det kan være mer enn én forskningsansvarlig institusjon, Ingvild må sjekke opp dette med IT-juridisk, for i Helseforsk har det alltid vært hevdet at det kun kan være én. Alle institusjoner der det pasientbehandling, alle steder der det skjer pasientbehandling er forskningsansvarlig. 
  • I REK søknadsskjema er det rom for å fylle ut flere forskningsansvarlige. De kaller det «koordineredne forskningsanvarlig»
  • Ingvild inviterer til nytt møte med Tomm, Johannes og kanskje IT-direktør.
Publisert 5. aug. 2019 11:50 - Sist endret 5. aug. 2019 11:50