Samsnakke før FANE og Forum

Til stede: Johannes Falk Paulsen, Kristel Mari Jæger Skorge, Thomas Østerhaug, Ingvild Sollund (ref.)

Går gjennom presentasjon som skal brukes på FANE1. november og Forum for forskningsdekaner 11. november.

Godkjent.

Bemerkning fra Johannes: Ingvild bør spørre Tom Brennan om han kan komme med et innlegg på Forum for forskningsdekaner etter vår presentasjon.

Vi snakker også om SKAIT, enighet om at vi ikke bør søke prosjektmidler. Men også enighet om at det mangler ressurser til vanlig drift og driftsutvikling.

Publisert 4. nov. 2019 13:17 - Sist endret 4. nov. 2019 13:19