Skype-møte med NTNU pre-award

Til stede: Patrick Reurink, Johannes Falk-Paulsen, Thomas Østerhaug, Ingvild Sollund (ref)

Patrick lurer på om det er noen synergier eller fellespunkter for at vi skal unngå dobbeltregistrering.

Johannes orienterer om Forskpro. 

I Patrick sitt system er interngodkjenning en stor del av systemet. Noen ønsker to-trinns godkjenning. Først en godkjenning for å få lov til å skrive søknaden. Så en godkjenning for å få lov til å sende søknaden. 

Systemet Unit4 er kjøpt inn.

4. oktober ferdig med kravspek

vår 2020 testing og utvikling

Starten på 2021 er BOTT økonomi oppe og går, og da skal systemet også lanseres.

Johannes og Thomas tar dette videre i forskningsadministrativt nettverk.

 

Publisert 28. juni 2019 13:39 - Sist endret 28. juni 2019 13:45