Oppstartsmøte pilot

Til stede: Ilze Gehe, Anne Julie Semb, Johannes Falk-Paulsen, Ingvild Sollund, Thomas Østerhaug (ref.)

Presentasjon av Forskpro

Se hele presentasjonen

Vi er pålagt løpende oversikt over prosjekter. Forskpro en løsning for det for de som ønsker.

Erfaringer fra Helseforsk:

  • Krever en fakultetskoordinator for fakulteter som vil ta det i bruk. Kan delegere videre til institutt.
  • Lurt å reflektere over hvordan det skal inn i rutiner på enheten. 

Demo av utkast: Ingvild viser fram en forenklet utgave uten helse og personopplysninger – uten godkjenningsfane.

Johs: Mange er fornøyd med NSD. Men vi er pålagt å ha en totaloversikt. Håper dette er så enkelt at det blir brukt likevel. I fase to vil vi få til integrasjoner bl.a. med NSD. 
Vi må skille mellom nice to have og need to have.

Medfak har intern godkjenning av prosjekter. Ikke relevant for statsvitenskap. Men har forhåndsgodkjenning av økonomi for eksternt finansierte prosjekter.

ISV vil ikke ha studentoppgaver inn her selv om de bruker personopplysninger og skal til NSD.

Brukertest

Vi vil ha en brukertest for å sjekke hvordan en ny brukergruppe opplever systemet. Tar max ½ time pr forsker. De skal legge inn et prosjekt de driver med nå. Ønsker 4-5 personer, gjerne ulike prosjekter, ulik størrelse, personopplysninger og ikke, ikke nødvendigvis de som har alt på stell og er veldig gode på systemer. Men heller ikke de som er veldig uorganiserte eller veldig kritiske til innføringen. Gjennomsnittsforskere er bra for brukertester.

Hvem tar kontakt med de fem forskerne? Sende epost i midten av august. Undervisningen starter 19. august. Da er alle tilbake, men ganske travle. Bedre å ta det uka etter.

ISV sender forslag til kandidater. Vi vil gjerne ha det så fort som mulig.  

Implementering

Har dere noen tanker hvordan vi implementerer på hele instituttet etter piloten?

ISV forslår å bruke et tirsdagsseminar. Må få folk til å sette av den lille tiden. Fakultet eller instituttledelsen bør si noe om hvorfor vi gjør dette.
Ilze naturlig som lokal superbruker.

Annet

Hvorfor kalles det Forskpro? Likte Allforsk bedre.

Publisert 3. juli 2019 14:39 - Sist endret 3. juli 2019 14:39