Prosjektgruppemøte om brukertesting-funn

Til stede: Thomas Østerhaug, Petter Haugen Andersen, Vilde Sørbø Nenseth, Tomm Eriksen, Ingvild Sollund (ref.)

De ser ikke godkjenningsfanen

Det er på mange måter to brukercaser: førstegangsregistrering + andregangsredigering. I førstegangsregistrering hadde det vært bra å kunne si "neste" og ikke "lagre og vis". Mens i andregangsredigering må man kunne si "lagre og vis" bare den ene fanen, slippe å gå innom godkjenninger hver gang. 

Feilmeldingene

REK- alle er enige om at den kan fjernes, vi lar dem svare ja på helseforskning hvis de føler det er helseforskning

NSD - kanskje mildne litt på beskjeden, si at det er en uoverensstemmelse eller noe de bør være oppmerksomme på. Noen indikasjon til leder på at det kanskje er noe muffens? 

Obligatorisk eller ikke? Klarere prioritering?

  1. Hva er det leder må ha for å følge opp?
    1. tittel, prosjektleder, enhet
  2. Hva er det helse og datatilsynet sjekker når de kommer på tilsyn?
    1. se tidligere utredning:

OBS! hvis man fyller ut tidlig så har man ikke samarbeidsinformasjon, så da kan ikke det være obligatorisk, selv om det er noe tilsynet ser etter. 

Har ikke tilgang til de dokumentene i REK, så derfor ønsker ledelsen at de ligger i Forskpro.

Hva innebærer "Løpende oversikt"? At det må følges opp hele tiden, ikke registreres én gang. At Helseforsk / Forkspro ikke er ansvarlig for oversikten, men er et hjelpeverktøy for å holde oversikten.

Annet

  • Kanskje det kan hete håndtere personopplysninger?
  • Forkortelser kan løses ved å skrive det helt ut, evt gi en ekstra setning, evt en lenke til forklaring.
  • Ved feltet om samarbeidsinstitusjoner må vi finne ut om det holder med ett input-felt
  • I prosjektlista tenker vi å gjøre hele linja til ett link-element, bare til prosjektet


 

Publisert 30. aug. 2019 09:21 - Sist endret 30. aug. 2019 13:40