Prosjektgruppemøte om informasjon til brukerne

Agenda: 

  1. E-post med informasjon til dekaner og forum for forskningsdekaner 
  2. E-post med informasjon til fakultetskoordinatorer og superbrukere
  3. E-post med informasjon til forskerne som har prosjekter
  4. E-post til 5 pilot-deltagere
Publisert 5. juli 2019 12:15 - Sist endret 9. aug. 2019 12:15