Prosjektgruppemøte om UX og produksjonssetting

 

Til stede: Petter Andersen, Thomas Østerhaug, Vilde Sørbø Nenseth, Tomm Eriksen, Ingvild Sollund (ref)

Resterende UX-utfordringer

1. Filtre

Nye filtre "personopplysninger" og "Helsefaglig forskning" må legges til i forsiden for Forskpro.  Vi tar bort alternativ 3 med kombinasjonen av helse og person. Trengs av veldig få.

2. Intern fremleggelse

Finne ut om "Intern fremleggelse" under Godkjenninger-arkfanen kun skal gjelde for Helseforskning, og evt. endre hjelpetekst for dette feltet for personopplysningsprosjekter som ikke er Helseforsk.

Eksternfinansiert og helseprosjekter skal interngodkjennes før det søkes,  Sørge for intern godkjenning eller forankring. Det kan også være egne interngodkjeningsrutiner på din enhet, Sjekk rutinen på din enhet. Lenke til siden om eksternfinansiering: https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/forskningsprosjekt/for-du-soker/index.html

Prøve å få til felles tekst hvor punktene i dokumentasjonen/søknaden til helseforskning tas bort


Forslag:

Intern fremleggelse

Det er prosjektleders ansvar å sørge for intern forankring. Når det gjelder eksternfinansierte prosjekter og helsefaglige prosjekter er det krav til intern fremleggelse før prosjektet igangsettes.

Medisinsk og helsefaglig forskning: rutine for intern fremleggelse av prosjekt (Se punkt 4.2). 

Eksternfinansiert forskning: enhetene har egne retningslinjer (se punkt om enhetenes sider)


3. Feilmeldingen:

hvis det er feil kunne de forbiltt åpne, ikke lukket seg.

dersom prosjektet ditt har ja på helseforsk så kan du faktisk sette ja på personopplysninger uten å måtte søke NSD, så de skal ikke få opp feilmeldingen.

Forslag til tekster i feilmeldingsfeltene: 

Du har tidligere oppgitt at prosjektet er helsefaglig forskning. Hvis du har fått tilbakemelding om at prosjektet ikke har behov for REK-godkjenning skal ikke prosjektet kategoriseres som helsefaglig i Forskpro-systemet.

Du har oppgitt at prosjektet er helsefaglig forskning. Hvis prosjektet ikke har behov for REK-godkjenning skal ikke prosjektet kategoriseres som helsefaglig i Forskpro-systemet.

Du har oppgitt at prosjektet behandler personopplysninger. Prosjekter som behandler personopplysninger skal meldes til NSD. Dersom prosjektet ditt ikke behandler personopplysninger må du oppdatere prosjektinformasjonen på dette punktet.

Du har svart "ja" på at prosjektet behandler personopplysninger. Samtidig har du svart "ikke behov" for NSD i godkjenningsfanen. Hvis prosjektet behandler personopplysninger må du svare ja og melde til NSD. Hvis prosjektet ikke behandler personopplysninger må du svare nei og "Ikke behov" på NSD.

Produksjonssetting

Diskutere planen

E-post til dekaner etc. hvem skal den gå fra? Universitetsdirektøren? Ingvild spør JOhannes om den bør komme fra u.dir og i så fall om han tar kontakt.

Må ta kontakt med fakultetskoordinatorene og forberede dem på at de skal sende ut noe.

Publisert 5. juli 2019 12:03 - Sist endret 16. okt. 2019 14:15