Sammenfatte brukertest-runde 2

Til stede: Petter Haugen Andersen, Ingvild Sollund (ref.)

Gå gjennom seneste brukertester og finn ut hva vi bør prioritere

Se på disse punktene også: https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/forskpro/moter/andre-moter/sporsmal-til-oyvind.html

 

Publisert 11. nov. 2019 11:32 - Sist endret 11. nov. 2019 11:32