Spørsmål om NSD-integrasjon

Til stede: Vilde Sørbø Nenseth, Petter Haugen Andersen, Thomas Østerhaug, Ingvild Sollund (ref.)

NSD av og på funksjonen

Gorm sin idé om å ha det som på personprofilene, at det skrus av og på.

Se på foreløpige skisser

Spørsmål om historikk / arkivering

Gamle versjoner av vurderinger og meldeskjemaer - skal det ligge i Forskpro? NSD-melding og vurdering er arkivpliktig? Og da er kanskje Forskpro det eneste stedet dette er? Hvem skal bestemme dette? Har Vilde undersøkt? Nei.

Det er ikke nødvendig å ha gamle versjoner. 

Imidlertid er det kanskje aktuelt å legge opp en funksjon for at avsluttede prosjekter arkiveres i ePhorte og slettes fra Forskpro. 

Det er dumt hvis REK-vedleggene kommer inn i ePhorte som duplikater. Og så blir det vel flere mapper på samme forskningsprosjekt? Eller går det an å lære robotene hvilket forskningsprosjekt de skal arkivere til?

Spørsmål rundt publisering av prosjekter

 • Hvor mange uker skal de få på seg?
  • to uker
 • Hva gjør vi for å kartlegge superbrukere? Må vi lage en ny rettighetsmappe? Ideer?
  • Hvis vi skal lage en mappe per enhet som heter "superbruker-nummer-en" så er det ganske mye jobb
  • Kan vi lage en e-postliste som består av sånne e-postlister hvor folk mottar e-post? Hvor sårbart er det? Har USIT rutiner for e-postlister som ikke har mottakere?
  • Ingen kommer på noe særlig lurt. 
 • Hva skal vi gjøre med spørsmålet om det er helsefaglig når prosjektene importeres fra NSD? Dette er et obligatorisk spørsmål.
  • Vi vil få mange prosjekter med "Ikke besvart". Noen må endre det manuelt.
  • Kan vi sette at Med og Odont blir automatisk satt til ja? Nei kanskje ikke.
  • Tiltak: å synliggjøre for den som redigerer at det mangler noe, 2: kanskje synliggjøre for de som har tilstrekkelige rettigheter at det er noe som mangler.
  • Hvis brukeren åpner prosjektet for redigering, skal det være umulig å lagre dem uten å svare?
 • Det er ufint å la prosjekter som forskeren har svart "NEI" til, ligge upublisert så folk kan se dem via backend. De må enten slettes eller aldri publiseres.
 • Hva med studentprosjekter? Skal vi i første omgang unngå å hente dem? Så lenge studentbruker ikke har tilgang til Forskpro kan vi ikke sende dem e-post. Men det er jo ikke de som står som prosjektleder uansett? 
  • kartlegge hvem som vil ha studentprosjekter inn? Kan vi snakke med fakuletskoordinatorene om dette på det møtet vi skal ha om interngodkejnning?
 • Hvem vil ikke ha noen prosjekter inn i Forskpro
  • Juridisk, HF, SV?

Tekniske spørsmål ligger i eget dokument

Publisert 10. jan. 2020 09:42 - Sist endret 16. jan. 2020 12:25