Status NSD-integrasjon teknisk

Til stede: Petter Haugen Andersen, Marius Baltramaitis, Gorm Paulsen, Ingvild Sollund (ref.)

Hvordan går det med Marius?

Marius har fått nøkkel fra NSD

Han jobber med å bygge en autentikator, en prosess som skal snakke med NSD og identifisere seg.

Så etter det skal han bygge en tjeneste som skal spørre om å få prosjektene og visse felter.

Det biblioteket som heter Nodes trenger vi ikke å bruke.

Hvor skal vi lagre køen?

Lagre det på en fellesdisk

Hva skal vi gjøre med det datofeltet under NSD-fanen i Forskpro?

Hvorfor spør Forskpro om sletting? Vi spør Vilde og Thomas.

Neste møte?

Vi tar neste møte når Marius har laget autentikator. Kanskje neste torsdag.

Publisert 17. jan. 2020 10:14 - Sist endret 6. feb. 2020 13:09