Status etter sommeren

Til stede: Johannes Falk Paulsen, Ingvild Sollund (ref.)

Agenda

  • Lansering og utrullingsplan
  • Styringsgruppemøte
  • Avslutning av prosjektet

Lansering og utrullingsplan

Systemet blir klart. Fakultetskoordinatorene er informert. Jeg sender ut infopakke til koordinatorene i dag selv om styringsgruppemøtet ikke har vært. Vi kan alltids stoppe lanseringen skulle det være noe som ikke godkjennes av styringsgruppa.

Se aktivitetsplan for utrulling

angående eventuelle o-saker så kan vi ta opp dette med styringsgruppa. Johannes ber også Ingvild om å høre med Thomas om det bør gjøres noen bredere innsats for å få enhetene til å bruke Forskpro. Det registreres ikke prosjekter på de nye enhetene som har tatt det i bruk. Hva skjer, hvordan har de tenkt til å implementere rutiner som gjør at de faktisk har løpende oversikt?

Styringsgruppemøte 21. august

Legge fram:

  • Forvaltningsdokument (ferdig)
  • ROS-analyse (påbegynt)
  • Formell overlevering bør settes opp med Kristel og Thomas
  • Den tekniske løsningen ferdig
  • Be om at Johannes får myndighet til å godkjenne sluttrapport og avslutning

Avslutning av prosjektet

Hva med sluttrapport og formell avslutning av prosjektet?

Ikke nødvendig å ha enda et styringsgruppemøte for det. Vi ber om at Johannes får myndighet til å godkjenne sluttrapport og avslutning

 

Publisert 11. aug. 2020 09:01 - Sist endret 11. aug. 2020 09:37