Status - hva gjenstår før NSD-lansering

Agenda

  1. Om gjennomføring av brukertester
  2. Status på koordinering med fakultetene
  3. Status på utviklingsarbeidet 
  4. Lansering - når og hvordan?
  5. Status økonomi

1. Om gjennomføring av brukertester

Ble gjennomført på SAI med fire forskere. Her er funn og tiltak

2. Koordinering mot fakultene

Bare små avklaringer igjen.

Oversikt over epost-lister.

Oversikt over unntak

3. Utviklingsarbeidet

Bemanningssituasjonen - backendutvikler sitt vikariat gikk ut. Det står igjen 2-3% på backend, jeg legger press på GPL for å få hjelp med det siste men i verste fall kan dette gjøre at backend-issues ikke blir løst før til høsten

4. Lansering

Dialog med fakultetskoordinatorene - er de klare? Prosjektet bør lage en informasjonspakke med tilpasninger på hvert fakultet.

E-post til styringsgruppa med status skal sendes nå. Styringsgruppemøte med opplegg for lansering og informasjonsarbeid. Få klarsignal. FANE? Forum for forskningsdekaner? Mest mulig av informasjonspakke og utrullingsplan klart til styringsgruppemøte i høst.

Det vi skal presentere er:

  • utrullingsstrategi
  • informasjonspakke
  • forvaltningsdokumentasjon og ROS
  • Den tekniske løsningen ferdig

5. Økonomi

Vi kommer til å bruke opp midlene i prosjektet på NSD-integrasjonen, det blir ingen rest slik vi estimerte. Imidlertid hadde vi ingen klar tanke om hva som var presserende å utvikle nå, så det kan være bra å få avsluttet prosjektet og gått over i drift, og så vurdert etter en periode med drift hva som er viktig for flest brukere. Vi bør også se på om Forskpro kan få et budsjett for fast driftsutvikling men det er vanskelig slik økonomien er nå.

Oppdatert timeregnskap

Publisert 3. juni 2020 09:48 - Sist endret 6. aug. 2020 10:47