Status med prosjekteier om funn i brukertest

Til stede: Johannes Falk Paulsen, Ingvild Sollund (ref)

 

Funn i brukertesten

går gjennom foreløpig rapport

 • finne ut og estimere fiksing av feilene vi fant
 • ta en runde til med brukertest
 • Sende statusrapport til styringsgruppa.

Annet

 • Jeg skal presentere prosjektet på IT-direktørens møte 3. september. Noe du tenker er viktig å si?
  • viktig med brukertest-god informasjon
  • en videreføring av dette forutsetter at vi får gode integrasjoner
 • Skal noen fra prosjektet være med på stabsmøte på ISV?
  • pilotteste informasjonpakken, så hadde vært bra å kunne observere og være med.
Publisert 30. aug. 2019 09:37 - Sist endret 16. okt. 2019 14:15