Status med prosjekteier

Til stede: Johannes Falk Paulsen, Ingvild Sollund (ref)

Estimering av revidering etter brukertest

90 t UX

Se dokument

Prioritering av Fase 2 oppgaver

se dokument

Annet

skal du behandle personopplysninger - ja - NSD - fyller inn skjema og 

spørsmål til RETTE: hvem er det ment i rollebeskrivelsen i internkontrollen

 

Publisert 11. sep. 2019 11:17 - Sist endret 16. okt. 2019 14:15