Statusmøte 03.12.2019

1. Overlevering

 • Oppdatert bruksanvisninger - OK
 • Ryddet opp i rettighetsmodellen - OK
 • ROS-analyse - 50%
 • Forvaltningsdokumentet - 50%
 • Dato satt for formell overlevering, 16. desember

2. NSD

Marius, utvikler, er i gang med å teste spørringer.

Spørsmål: Bør NSD ligge åpent? Hvorfor ligger det ikke åpent på NSD? 

HVorfor må vi hente vedlegg og meldeskjema? Hvem trenger dette? Hvor ofte? Hvis vi får inn prosjektet fra nSD vet vi at  det er  meldt og at det er vurdert.

Mulig vi bør dele opp i flere iterasjoner, skal diskuteres på møte i dag.

 1. Først få inn bare prosjektdata.
 2. Neste omgang, få inn "vedleggene", d.v.s. meldeskjema + vurderingen fra NSD
 3. Så få inn de faktiske opplastede vedleggene, d.v.s. prosjektbeskrivelse, intervjuguide etc.

3. Hva skal vi ha til neste styringsgruppemøte

 1. Forslag til integrasjonen:
  • mockups? - neste uke
  • flytkart - neste uke
 2. tidsplan for utvikling - ikke gjort
 3. Utvikler skal kjøre noen tester - ok
 4. Ha gjennomført overleveringsmøte fra prosjekt til linja - ok
 5. Antall per fakultet, brutt ned på hvert institutt - hvor er vi nå.
 6. Hva med å ta opp de to ideene i styringsgruppa: 1 . ta  det rett inn i Forskpro. eller 2. la hver person bestemme OM det skal inn. 
Publisert 3. des. 2019 12:50 - Sist endret 5. des. 2019 08:59