Status med prosjekteier

Til stede: Sandra Nilsen(ref.), Ingvild Sollund, Johannes Falk Paulsen

1. Status

 • Prosjektplan
  • Det jobbes ut en mer detaljert plan med flere iterasjoner innenfor allforsk-biten for å kunne ha flere hyppige leveranser. 
 • Kartlegging av status etter sist prosjektgjennomføring
  • Gjenstår noe i forbindelse med biobanker, ellers er denne klar for styringsgruppemøtet
 • Endringer i forbindelse med GDPR er gjennomgått to ganger med juristene på USIT samt med utvikler i Web. Implementasjon starter 05.03. 

2. Styringsgruppemøte

Utkast til agenda:

 • Kort gjennomgang av prosjektet med utgangspunkt i prosjektbeskrivelse
 • Gjennomgang av prosjektplan
 • Gjennomgang av kartlegging fra fase 0
 • Gjennomgang av løsningsbeskrivelse for endringer ihht. GDPR

3. Eventuelt

 • Det vil være nyttig å gjennomføre et møte med prosjekt for prosjektøkonomi slik at begge prosjektene er informert om hva hverandre jobber med. Johannes tar kontakt med noen i prosjektet for å gjøre nærmere avtale. 
Publisert 4. mars 2019 09:38 - Sist endret 18. mars 2019 13:25