Statusmøte prosjektgruppe og prosjekteier 13. mai

Evaluering av skisser, diskusjon om risikoer. Hva skal vi presentere for styringsgruppa?

Tilstede: Tomm Eriksen, Thomas Østerhaug, Vilde Sørbø Nenseth, Johannes Falk Paulsen, Ingvild Sollund (ref)

Forfall: Rikke Julie Foss-Pedersen

Oppsummering - hva skal formidles til styringsgruppa?

Prosjektmandatet er å lage et system som kan gi løpende oversikt over alle forskningsprosjekter på UiO. Det kan vi løse på denne måten. Her er forslaget (skisser). 

Beslutningspunkt for styringsgruppa: Skal vi sette dette i produksjon? Kan være lansert om en måneds tid.

I kartleggingsfasen har vi avdekket disse risikoene / mulighetene:

1. Flere forskere vil tenke at de allerede har registrert i NSD eller UiOs prosjektregister og at dette er dobbeltregistrering og unødvendig byråkrati. 
Se utredning om å slå sammen prosjektmalene.
Se telefonsamtale med NSD

2. Bør vi ta oss tid til å undersøke mer rundt "andre opplysninger" (stråling, farlige stoffer), for å kanskje kunne gi en merverdi til MN?
Se notat om HMS-parametre
 

Til orientering

Løfte problemstillingen med interngodkjenning:
Kartlagt situasjon er at ikke alle har interngodkjenning og ikke alle vil ha det heller - vil UiO at det skal være sånn? Kanskje dette må tas opp på forum for forskningsdekaner?

Det er andre initiativer i sektoren:
Idrettshøgskolen, Bergen sitt RETTE. Prosjektet bør forsøke å gjøre en veldig kort avsjekk på "Dette dekker ikke våre behov" eller "dette dekker våre behov".

Hva skal vi gjøre før styringsgruppemøtet?

Sjekke med instituttledere på MN hva de tenker om HMS. Er det under kontroll eller kan det være en etterlengtet funksjon å få inn i Allforsk?

Ingvild lager foiler. Sender ut til prosjektgruppa først. Til styringsgruppa på torsdag. Lime inn skisser av Allforsk  i foiler.

Antagelig etter styringsgruppemøtet: Få kravspesifikasjon, prosjektplan og videomøte med RETTE / UiB.

Publisert 14. mai 2019 09:49 - Sist endret 7. feb. 2020 17:14