Statusmøte 2

Til stede: Johannes Falk-Paulsen, Ingvild Sollund

Endringer siden styringsgruppemøte

1. intern godkjenning fjernet som eget punkt, lagt inn under REK. Ordlyden er endret, presisert (basert på tilbakemelding fra brukertester)

2. "Delt behandlingsansvar?" under samarbeidsprosjekter var et uklart begrep. Endret til "Er det inngått avtale om delt behandlingsansvar for personopplysninger?".

 

Diskusjonen om behandlingsgrunnlag

se på notatet fra møtet

Det er linja som må løse problemet.  Er vi sikre på at GDPR har bestemt 100% at REK ikke kan godkjenne behandlingsgrunnlaget? Johannes mener vi må ha et møte med USIT - hvordan kan vi løse dette? Ingvild tar dette opp med Tomm når han er tilbake.

Forslag til prosessen med kartlegging allforsk

 • Snakke med forskere
 • Snakke med instituttledere
 • Snakke med NSD
 • Snakke med Cristin

Når oppstår Cristin-nummeret? Vi bør spørre Cristin om vi kan få et Cristin nummer idet et prosjekt interngodkjennes mener Johannes. Hva med NSD? Hva bruker de som indikator?

Hvem har egentlig tilgang til å se vedlegg i REK?

UNIT jobber med nasjonal ID. Står på handlingsplan for 2019.

https://www.unit.no/sites/default/files/media/filer/2019/03/2019_03_08_Initiativbeskrivelser_for_handlingsplan_for_digitalisering_i_høyere_utdanning_og_forskning.pdf

Katrine Bjerde er en vi kan kontakte hos Cristin. 

Eventuelt

 • Biobanker
  - Vi venter på svar fra Henrik Schultz. Ikke så stor jobb å legge inn som prosjekttype, men det må være viktig for noen.
 • NIH
  - Ingvild orienterer kort om Idrettshøgskolen sitt prosjektadministrasjonsverktøy. Det er et mer omfangsrikt system, med mer fokus på hva forskeren trenger. Delt inn i sjekklister for start, gjennomføring og avslutning. Bygget på Sharepoint og Office 365 maler. Intergrert mot p360 arkivsystem.
 • Navneforslag til systemet (allforsk, proforsk?)
  Ingvild skal samle oversikt og sjekke om de er i bruk. Ta det opp som en sak i styringsgruppa.

Annet

Hvis vi oppdager ting som gjør at prosjektet øker i omfang så må vi enten

a) utvide mandatet

eller

b) Flytte de tingene ut av prosjektet, over i linja for eksempel.

 

Publisert 18. mars 2019 13:47 - Sist endret 10. apr. 2019 11:48