Statusmøte 4

Agenda

  1. tidsplan
  2. risikooppdatering
  3. behovsbeskrivelse
  4. gevinstplan
  5. annet

Gå gjennom tidsplanen

Vi ligger bak opprinnelig tidsplan og det er ikke sikkert vi klare å levere før sommeren, vi får se. Det har vært mye sykdom.

Risikooppdatering basert på brukerintervjuer

mange er redde for at det blir tungt og byråkratisk. Hva kan vi gjøre for å øke sjansene for god mottagelse?

Viktig å holde det enkelt, hvordan skal vi klare å stille få nok spørsmål? Alle kan ikke få spørsmålet "har du en biobank" eller "skal du bruke utstyr som avgir stråling"

Behovsbeskrivelse - status

Har gjort 8 intervjuer, satt svarene i excel-ark. Skal begynne på å utforme en beskrivelse senere i dag og resten av uka.

Bør det lages gevinstplan?

Ja kanskje. Ikke bruke mye tid.

Annet

HMS- hvordan finner vi ut mer om dette.

En minimumsentry. Kanskje man kan finne HMS-tingene også der. Gjøre noen klassifisering på hvor mange prosjekter som avgir stråling eller bruker farlige kjemikalier. Er det noe som kunne vært nyttig for dem å vite som HMS-systeme ikke kan gi. stoffkartoteknummeret. Ta kontakt med lokale HMS-ansvarlig på MN. Johannes tar kontakt med HMS sentralt.

Intern prosess rundt kvalitetssystem for forskning med personopplysninger

Forholde oss til sånn det er i dag. Prøve å holde prosjektet mest mulig atskilt fra dette.

Videre

Setter opp et prosjektgruppemøte med Johannes uti mai hvor vi kan diskutere behovsbeskrivelse og kanskje løsning hvis vi har noe klart.

Avlyse styringsgruppemøte. Sende en statusoppdatering på en halv side. Avklart med Johannes. 

 

Publisert 18. mars 2019 13:47 - Sist endret 23. apr. 2019 11:04