Status prosjektgruppe og prosjekteier

Til stede: Johannes Falk Paulsen, Thomas Østerhaug, Vilde Sørbø Nenseth, Ingvild Sollund, Rikke Julie Foss-Pedersen (ref.)

Prosjektgruppa presenterer behovsbeskrivelsen og vi diskuterer punktene underveis

Punkter til diskusjon

Intern godkjenning

Løfte intern godkjenning inn i styringsgruppen
Skal alle ha det, eller skal vi ha fleksibilitet?

HMS-parametre

 • Gå en runde med MN på notatet om HMS-parametere i forskningsprosjektdatabasen
  • Instituttledere?
  • Verneombud
  • Forskningskoordinator på fakultetsnivå?
 • Hvem jobber med HMS-rutiner i forskning?
 • Hvem vet om det er lovpålagt at vi har oversikt over dette?

Fikse formuleringer i behovsbeskrivelsen 

 • Legge til en setning i hva arbeidsgruppa foreslo
 • Få frem at mange instituttledere har oversikt og ikke ønsker å pålegge sine forskere å pålegge de å registrere enda et sted
 • Fikse foil 10, bredde på tekstboksen
 • Stryke Cristin foil 11
 • Foil 11 - Andre institusjoner
 • Foil 12: beskrive kolonnene (type prosjekt og type behov)
 • Legge inn administrativ forskerstøtte
 • Registrere på vegne av forsker
 • Support/Forskerstøtte
 • Foil 13: Legge til at forskningsansvarlig/leder skal kunne gjøre alt det prosjektleder skal
 • Flytte prosjekter
 • Foil 18: bytte ut mulighet til obligatorisk
 • Foil 19: Fjerne punktet med skisse
Publisert 24. apr. 2019 10:46 - Sist endret 7. feb. 2020 17:14