Statusmøte 7

Agenda

  1. Navn på systemet
  2. Evaluere Helseforsk
  3. Siste skisse og konseptbeskrivelse

1. Navn på systemet

Allforsk eller Forskpro?

Beslutning: Mail til styringsgruppa om at Forskpro er å fortrekke - er det noen som har innvendinger?

2. Evaluere Helseforsk

Ja lurt å gjøre en liten runde for å få innblikk i hvordan brukerstøtte og lederbruk av Helseforsk fungerer i dag, for å kunne gjøre eventuelle lure grep i innføringen av Forskpro.

3. Siste skisse og konseptbeskrivelse

Viser Johannes til orientering.

Annet

Neste styringsgruppemøte: 

Skal pågående prosjekter inn? Hvem skal være pilotmiljø? Opplæring? Opplæring i regelverket, ikke bare systemet. E-læringsmodul jobbes med, hvor langt har det kommet? Hva har vi av opplæring/ informasjon i dag?

Kontakte Tim Brennan nå før styringsgruppemøte og finne noen pilotmiljøer.  vi trenger 5 prosjektledere som legger inn sine prosjekter. Når er folk tilbake?

Når kan prosjektet slippe det, hvem tar over implementeringen?

Publisert 22. mai 2019 14:25 - Sist endret 4. juni 2019 13:03