Statusmøte 8

Til stede: Johannes Falk Paulsen, Ingvild Sollund (ref.)

1. pilotmiljøet

Ringer Johannes Elgvin. Han kan være med på oppstartsmøte med Statsvitenskap. Kalle inn til oppstartsmøte Falk Paulsen, Elgvin, Anne Julie, Dagfinn Hagen? Ilze Gehe? Thomas? Neste uke. Introfoilset. hensikten med testene, ønskelige typer prosjekter, 

2. utviklingsfarten

Utvikler estimerer at han skal være ferdig til han går ut i ferie 2. juli. med alt unntatt det som UX ikke er ferdig med:

Hva mangler
Nye filtre "personopplysninger" og "Helsefaglig forskning" må legges til i forsiden for Forskpro. 
 
Oppførsel/skisse for hva som skjer dersom du endrer svarene om personopplysninger/helseforskning etter at du har begynt å registrere prosjekt

Endre teksten under "intern fremleggelse" under Godkjenninger-arkfanen for dette feltet for personopplysningsprosjekter, det som står der nå er veldig spesifikt for helseforskning.

3. UX-utfordringer

Det har kommet en del utfordringer som følge av endringene vi gjorde med å legge til spørsmålene om Helseforsk og Personopplysninger. Se punkter i løsningsbeskrivelsen som har kommet til under "annet" og "hva mangler". 

Når det gjelder "type" prosjekt så bemerker Johannes at noen prosjekter er ikke student, ph.d. eller forsker, men f eks biobank. Kanskje vi kan skrive "Annet" og legge til tekstfelt?

4. styringsgruppemøte

avlysning, sende rapport og si god sommer

5. planer

vi må lage et forslag til en innføringsstrategi. hvordan skal vi komme inn på hvert fakultet.  piloteringsstrategi, skal vi begynne med et helt fakultet, skal vi begynne på et institutt,   kjøre ut et undervisningsopplegg på fakultetsnivå og så tar de det videre.

sette opp møter til høsten. Planene må revideres. Planleggingsmøte med prosjektgruppa. 

forsinkelse - vise risiko . iverksette tiltak

Publisert 22. mai 2019 14:26 - Sist endret 19. juni 2019 10:49