Statusmøte etter jul

1. Svar til Cristin

Vi har dessverre ikke kapasitet, men vil gjerne bli orientert underveis.

2. SKAIT-rapporten

Sender til JOhannes så han kan se gjennom i rollen som prosjekteier.

3. Ny versjon lansert

med flere fikser basert på den aller siste brukertesten.

4. Gjør vi noe i forhold til Juridisk fakultet

Snakke med Thomas, kanskje han kan foreslå et presentasjonsmøte av Forskpro på Juridisk.

4. Status på NSD-integrasjon

Marius jobber med det. 

Oppdatere ROS og sikkerhetsvurdering.

5. Møte med fakultetskoordinatorene

Thomas og jeg skal møte dem på fredag. Spørre om interngodkjenning og studentprosjekter

6. Snakke med dem om ressurser

Øyvind? Eller kan noen av Fergus sin gruppe ta det? Legge inn brukertest noen uker etter at jeg tror de er ferdige. Oppdatere prosjektplanen.

 

Publisert 20. jan. 2020 13:09 - Sist endret 21. jan. 2020 12:51