Statusmøte etter lansering

Til stede: Johannes Falk Paulsen og Ingvild Sollund (ref)

Hvordan gikk lanseringen?

Informasjonsplanen 

  • Ble sendt ut brev i ePhorte til dekaner og forum for forskningsdekaner på torsdag.
  • Ble sendt e-post til fakultetskoordinatorer på onsdag.
  • Faultetskoordinatorene skulle sende videre til forskerne, opp til dem om de sendte til alle eller til lista over forskere med prosjekter i Helseforsk. På Odont ble det sendt fra Administrerende direktør fordi fakultetskoordinator var på ferie.

Selve implementeringen

En feil med feltet for personopplysninger "ikke besvart", men ble rettet på mandag. Ellers virker alt OK.

Mangler mye redaksjonelt.

  • FADM sitt ansvar å oppdatere sidene sine
  • Verktøy-knappen og andre henvisninger bør kanskje hete Forskpro (tidligere Helseforsk)
  • Link til infoside om navnebyttet?

Noen tilbakemeldinger?

ingen

Pilot

To tester dennne uka, to neste. Se på testopplegget.

Se på tidsplanen?

Styringsgruppemøtet

Utsette til oktober? Det er vanskelig å finne ny dato, og vi kan godt informere på e-post bare. Da får vi resultater fra piloten, og fra informasjonsplanen i bruk hos ISV og så må vi behandle de forslagene vi har i prosjektgruppa sånn at vi kan innstille noe som de beste forslagene.

Vi har kanskje noen institusjonelle problemer. På Helseforsk var det obligatorisk. Forskpro er ikke obligatorisk. Sånn det er lagt opp nå så er det opp til hvert fakultet eller enhet om de vil bruke det. I etterkant av stryingsgruppemøtet og så må vi melde inn saken til dekanmøtet eller forum for forskningsdekaner? Skal Thomas stå som saksansvarlig?

Publisert 13. aug. 2019 11:09 - Sist endret 21. aug. 2019 14:03