Statusmøte februar

Juridisk fakultet

Har snakket med Thomas. Har snakket med fakultetskoordinator der. De ønsker ikke å bruke Forskpro.

Status på NSD-integrasjon

Har en demo oppe.

Utfordringer:

  • NSD mangler noe i APIet for å gi oss sist vurderte. De jobber med saken.
  • Vi oppdaget at vi egentlig må lage to løsninger, en i frontend og en i backend. Det tar tid.
  • Oppdatere ROS og sikkerhetsvurdering - Ikke gjort.  Enklere å gjøre når den tekniske løsningen er spesifisert ferdig.

Møte med fakultetskoordinatorene

Gå gjennom møtet

Brukertester

Fått navn på fire personer som kan stille fra SAI. Skal sette opp avtaler med dem neste uke, avtalene skal være i løpet av mars. De kan teste den manuelle integrasjonen, spørsmålet er om vi skal teste den e-posten senere.

Oppdatering til styringsgruppa

Sender en statusoppdatering nå. Opprettholder styringsgruppemøtet 17. april foreløpig.

 

 

Publisert 13. feb. 2020 11:03 - Sist endret 24. feb. 2020 14:58