Statusmøte før sommerferie

1. aktivitetsplan lansering

Viser aktivitetsplanen som prosjektgruppa laget i forbindelse med lansering

Johannes innspill: 

Lage en informasjonspakke som prosjektet kan overlevere til Fadm, kalle det overleveringsmøte. "Dette gjør prosjektet" "Dette gjør fadm" "Dette gjør fakultetet".

En "dreiebok" (kan være f eks powerpoint) som Fadm kan få av oss, og som de kan bruke til å lansere. Eksempel på e-post som man sender ut, eksempel på presentasjon til instituttledergruppa, 

Styringsgruppemøte

  • presentere løsningen Forskpro
  • presentere erfaringer fra ISV
    • går vi videre med dette
  • Forslagene på parkeringsplassen må presenteres, sånn at de kan forberede seg

2. Biobanker

Johannes er enig i at det er en god idé å ta biobanker ut, slik vi snakket om i prosjektgruppemøtet sist.

 

 

Publisert 28. juni 2019 12:16 - Sist endret 7. feb. 2020 17:15