Statusmøte om innføring og NSD

Agenda

1. Innføringen

Informasjonsaktiviteter vi har gjennomført

Status fakultetene:

 • TF - har startet
 • UV - har startet
 • SV - noen er i gang
 • HF- vurderer
 • Odont - fortsetter
 • Medisinsk - fortsetter 
 • Juridisk - foreløpig nei

136 t på pilotering og brukertesting (blir 10 til)
estimat 120 t

13 t på innføring (blir 10 til)
estimat: 80 t

Totalt har vi brukt timene i Fase 1. I fase 2 er det satt av 500 timer. Vi har brukt 50 timer til nå på fase 2.

2. Overlevering

 • Mangler fortsatt litt på forvaltningsdokumentet.
 • Har oppdatert bruksanvisninger 
 • Prøver å gjøre rettighetsmodellen helt utvetydig, det har vært noen uklarheter
 • Thomas (FADM) har tatt møter med enheter alene etter Forum for forskningsdekaner. Prosjektet trekker seg ut.
 • Imidlertid dukker det opp problemer som USIT må løse når så mange nye skal på, og ting har endret seg for de gamle

En formell overlevering. Møte med Johannes, Kristel, Thomas og Ingvild. Tomm som teknologileverandør?

3. NSD

 • Tre avklaringsmøter / idedugnad
  • et med NSD og prosjektgruppe og utviklere
  • to med utviklere og prosjektgruppe

Kommet fram til et foreløpig konsept, men med mulighet for å gjøre noe først, mer etterpå.

Se beskrivelse

Hva skal vi ha til neste styringsgruppemøte

 1. Forslag til integrasjonen:
  • mockups
  • flytkart
 2. tidsplan for utvikling
 3. Utvikler skal kjøre noen tester
 4. Ha gjennomført overleveringsmøte fra prosjekt til linja

 

Publisert 21. nov. 2019 08:52 - Sist endret 25. nov. 2019 11:40