Styringsgruppa

Tidligere

Tid og sted: 21. aug. 2020 13:0014:00, Zoom
Tid: 8. juni 2020

Det var ingen beslutningspunkter som styringsgruppa trengte å ta stilling til i løpet av våren 2020. Vi arbeidet med NSD-integrasjonen som vedtatt på styringsgruppemøtet i desember.

Tid og sted: 18. des. 2019 12:0013:00, KHN, 3212
Tid og sted: 11. okt. 2019 12:0013:00, KNH, 3212
Tid og sted: 25. juni 2019 12:0013:00, KNH, 3212
Tid og sted: 20. mai 2019 11:3012:30, KHN møterom 3212
Tid og sted: 24. apr. 2019 11:3012:30, LSH Møterom 7

Ble avlyst fordi prosjektgruppa ikke har kommet langt nok med behovsbeskrivelse.

Tid og sted: 11. mars 2019 12:3013:30, KNH: Møterom 3212