Rapporter til styringsgruppa våren 2020

Sist endret 9. juni 2020 10:26 av Ingvild Sollund

Det var ingen beslutningspunkter som styringsgruppa trengte å ta stilling til i løpet av våren 2020. Vi arbeidet med NSD-integrasjonen som vedtatt på styringsgruppemøtet i desember.