Styringsgruppemøte - AVLYST

Ble avlyst fordi prosjektgruppa ikke har kommet langt nok med behovsbeskrivelse.

Ble sendt ut et notat til styringsgruppa for å orientere om framdrift.

Publisert 18. mars 2019 13:46 - Sist endret 16. juli 2020 19:48