Styringsgruppemøte august 2020

Til stede: Tore Nilssen, Johannes Falk Paulsen, Ingvild Sollund, Kristel Mari Jæger Skorge, Erik Knain, Tomm Eriksen (ref)

Forfall: Morten Dæhlen, Linda Hildegard Bergersen

Saksliste:

  1. Leveranse av Fase 2: Visning av teknisk løsning

  2. Plan for lansering og utrulling

  3. Avslutning av prosjektet

Presentasjon holdt på styringsgruppemøtet

Beslutninger og veivalg

 

Hva er besluttet

Kort begrunnelse

1

Er leveranse av fase 2 og plan for lansering godkjent? Godkjent

2

Prosjektet avsluttes formelt. Prosjekteier får myndighet til å signere sluttrapport. Godkjent

Annet notert på møtet:

  • Fora det er naturlig å informere om løsningen:
    • Forum for forskningsdekaner, bør høre om det kan være aktuelt for et av de første møtene der. Kristel følger opp.
    • Fane-nettverket, Kristel følger opp den og.
Publisert 21. aug. 2020 11:48 - Sist endret 21. aug. 2020 13:35