Styringsgruppemøte desember 2019

Til stede: Tim Brennen, Johannes Falk Paulsen, Ingvild Sollund, Kristel Mari Jæger Skorge, Roger Markgraf-Bye, Petter Haugen Andersen (ref.)

Forfall:  Linda Hildegard Bergersen, Erik Knain, Morten Dæhlen

Saksliste:

  1. Status Forskpro og godkjenne leveranse av fase 1 

  2. Beslutning om konsept for henting av prosjekter fra NSD til publisering i Forskpro 

Presentasjon holdt på styringsgruppemøtet

Beslutninger og veivalg

 

Hva er besluttet

Kort begrunnelse

1

Godkjent leveranse av fase 1 Ja, godkjent i møtet.

2

Konsept for henting av prosjekter fra NSD til Forskpro

Styringsgruppen ønsker Forslag 2, automatisk publisering, men med en akseptanse-periode før publisering, slik at forsker / enhet har mulighet til å si nei til publisering.

Annet notert på møtet:

  • Hvordan holder enhetene som ikke vil ha masterprosjekt inn i Forskpro oversikt over disse prosjektene?
  • Post doc. kan falle mellom to stoler når det kommer til prosjektansvar.

Bakgrunnsmateriale sendt ut i forkant av møtet:

Publisert 17. des. 2019 09:21 - Sist endret 18. des. 2019 13:39