Referat fra styringsgruppemøte mai 2019

Til stede: Johannes Elgvin, Johannes Falk Paulsen, Ingvild Sollund, Kristel Mari Jæger Skorge, Linda Hildegard Bergersen, Erik Knain, Morten Dæhlen, Maren Magnus Voll, Tomm Eriksen (ref)

Forfall: Tim Brennen (representert ved Johannes Elgvin)

Saksliste:

  1. Godkjenning av behovsbeskrivelse (sendt ut på forhånd)
  2. Diskusjon om hvorvidt vi skal lansere minimumsløsning
  3. Orientering om andre initiativer i sektoren

Beslutninger og veivalg

 

Hva er besluttet

Kort begrunnelse

1

Godkjent behovsbeskrivelse Ingen kommentarer til denne. 

2

Lansere minimumsløsning nå Enighet rundt bordet om at det er viktig å få på plass Allforsk så snart som mulig, vi implementerer løsningsforslaget vi har nå.

3

NSD-integrasjonen og bedre sammenheng prosjektnettsider/allforsk vil bli vurdert på nytt i fase 2 Det viktigste er å få opp en løsning for alle miljøer raskt.
4 Videre arbeid med «Andre opplysninger» (f. eks stråling, farlige stoffer og feltarbeid) utsettes til fase 2. Gruppen mente at dette absolutt kan være interessant å se nærmere på, men ikke før i fase 2. Og også da så enkelt som mulig.

Annet notert på møtet: 

Litt uklart hva som ligger i ”Datamaterialet” og hva de ulike sjekkboksene betyr på den nye opprettingsdialogen. Her skal det ligge hjelpetekster som forklarer de ulike kategoriene.

Hvis man krysser av for ”helseopplysninger”, er det da REK-søknadspliktige helseopplysninger som menes? Det kan også forskes med helseopplysninger som bare er søknadspliktige til NSD.

Viktig å brukerteste de tre typene opplysninger som de krysser av for, at brukerne skjønner ordene. 

Viktig at prosjektgruppa opprettholder dialogen med Margaret Fotland om datahåndteringsplan-prosjektet.

 

Publisert 24. apr. 2019 10:41 - Sist endret 7. feb. 2020 17:14