Styringsgruppemøte oktober 2019

Til stede: Tim Brennan, Johannes Falk Paulsen, Ingvild Sollund, Kristel Mari Jæger Skorge, Erik Knain, Tomm Eriksen (ref)

Forfall: Morten Dæhlen, Linda Hildegard Bergersen

Saksliste:

  1. Status Forskpro
  2. Er plan for utrulling godkjent?
  3. Skal vi gå inn i Fase 2 videreutvikling?
  4. Hvilke av forslagene til videreutvikling skal gjennomføres? 

Presentasjon holdt på styringsgruppemøtet

Beslutninger og veivalg

 

Hva er besluttet

Kort begrunnelse

1

Godkjent plan for utrulling av Forskpro Godkjent i møtet.

2

Skal vi gå inn i Fase 2 videreutvikling? Ja. Godkjent i møtet.

3

Hvilke av forslagene til videreutvikling skal gjennomføres? Som foreslått av prosjektet, men ønsker at prosjektet starter med forslag 2 integrasjoner.
4 (evt. andre beslutninger som tas)  

Annet notert på møtet:

  • Innspill om å teste med et prosjekt fra Sosialantropologi i neste brukertest fordi deres prosjekter er av en litt annen karakter. Også innen litteraturvitenskap (ta kontakt med Mathilde Skoje)
  • Neste forum for forskningsdekaner er 11. november. Kristel, Johannes, Thomas og Ingvild bør ta et formøte.

Bakgrunnsmateriale sendt ut i forkant av møtet:

Publisert 5. juli 2019 12:37 - Sist endret 11. okt. 2019 14:25