Styringsdokumenter

Sist endret 27. jan. 2020 11:46 av Ingvild Sollund
Sist endret 14. feb. 2019 13:48 av sandrani@uio.no

Dokumentet beskriver de faste møtene i prosjektet. Prosjektleder er ansvarlig for å kalle inn til disse.

Sist endret 8. mars 2019 13:19 av sandrani@uio.no
Sist endret 9. jan. 2020 15:15 av Ingvild Sollund

Rekkefølge er justert etter risiko.

Sist endret 8. apr. 2020 08:58 av Ingvild Sollund