Arbeidsgruppe - Midlertidighet ved UiO

Målet er at UiO skal ha god praksis og tydelige prinsipper for hensiktsmessig bruk av midlertidighet (jf. HR-handlingsplanen for vitenskapelig ansatte 2010-2012).

Rindal-rapporten 2010: arbeidsgruppe nedsatt av KD har utredet tiltak for å redusere andelen midlertidig tilsatte i universitets- og høyskolesektoren.

Pågående arbeid

 • Kartlegging av bruken av midlertidighet ved UiO: hjemmel og varighet
 • Utredning av problemstillinger knyttet til fast ansettelse på ekstern finansiering
 • Avklaring av hensikt og rolle for postdoktorstillingen

Avsluttet arbeid

 • Rindal-rapporten: Intern høringsrunde og innspill til høringsrunden til KD
 • Utforming og testing av kartlegging av midlertidighet

Rapporter og dokumenter

 • Innspill til høringen Tiltak for å redusere midlertidighet i UoH sektoren:
  UiOs innspill: brev og vedlegg. Alle høringsinnspill på KDs høringssider
 • Brev fra Forskerforbundet til KD 02.12.2010 (forskerforbundet.no)
  Forslag om innstramming av postdoktorordningen og om utredning av en ny stilling: ”innstegstilling”.
 • Høringsbrev fra KD til UiO (pdf)
  Invitasjon til innspill til Rindal-rapporten
 • Rokkansentret Rapport 4-2010 (pdf) (rokkan.uni.no)
  Kartlegging av karriereveier og erfaringer blant midlertidig vitenskapelig ansatte og nyansatte i vitenskapelig stilling ved UiB
 • Rapport fra utvalget ledet av Magnus Rindal oktober 2010  (regjeringen.no)
  Bruk av midlertidig tilsetting i universitets- og høyskolesektoren

Debattinnlegg

Publisert 17. des. 2010 14:47 - Sist endret 3. mars 2021 10:49