Prosjekt for oversikt over helsefaglig forskning

Bakgrunn og formål

Det finnes per i dag ikke noe system som holder oversikt over alle helseforskningsprosjekter ved UiO. Etter gjennomføring av en revisjon av kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning, fremgikk det at det at et slikt system er nødvendig for å holde oversikt over over denne typen prosjekter. Dette for å etterleve helseforskningslovens krav om oversikt og kontroll.

Formålet med prosjektet er å utarbeide et system som gir oversikt over all helseforskning ved UiO. Mer detaljert om prosjektets rammer og avgrensninger finnes i mandatet.


Prosjektstart: 15. august 2016

Prosjektslutt: 27. september 2017 Utvidet til 23. oktober


Leveranser

  • Beskrivelse av systemets brukergrupper og deres behov
  • Anbefaling av hvorvidt man bør kjøpe eller utvikle en løsning selv
  • System for oversikt over helseforskning

Prosjektstatus

Konsept Planlegge Gjennomføre Avslutte
Godkjent Godkjent Fase 1 - godkjent Fase 2 - godkjent Fase 3 - godkjent Utvidet fase 3 - godkjent Fase 4 - godkjent Godkjent
               

 

Publisert 18. aug. 2016 12:34 - Sist endret 5. sep. 2022 15:21