English version of this page

Internt handlingsrom – administrativ utvikling ved UiO

I Internt handlingsrom (IHR) ble avsluttet som prosjekt 30.12.2013. Videre oppfølging skjer i UiOs ordinære styringslinje.

IHR har gjennomgått de administrative rutinene ved UiO.

Målet har vært å komme frem til systemer og rutiner og organisasjonsformer som gir oss en effektiv og profesjonell administrasjon som bidrar til å øke det interne økonomiske handlingsrommet for forskning og utdanning.

IHR er en oppfølging av Strategi 2020.

 

Aktuelt om IHR-prosjektet

Ønsker du å vite mer om IHR?

UiO-ledelsen informerer gjerne på allmøter og andre møter på UiO. Send oss en e-post hvis din enhet ønsker besøk.

Kom med dine ideer og innspill

Send e-post  til oss med ideer og innspill som kan bidra til å bedre våre administrative rutiner og tjenester.
 

Brukerundersøkelse for LOS

Som en oppfølging av deler av Internt handlingsrom er det gjennomført en brukerundersøkelse for tjenestene UiO: Ledelsen og støtteenheter (LOS) utfører.