Gjennomføring av IHR-bilagslønn

Bilagslønn er et av de prioriterte områdene i IHR-prosjektet. Styret fattet vedtak i saken 23. oktober 2012, og prosjektet er nå i gjennomføringsfasen.

Informasjon om gjennomføringen

  • Innføringen av ny organisering, nye standarder og rutiner og et nytt system for desentral datafangst og digital arbeidsflyt for bilagslønn ble i vedtaket lagt opp til å rulles ut i tre faser.
  • Første fase er gjennomført gjennom lansering av en nettside med felles personalrutiner for timeansatte og oppdragstakere som inneholder regler, maler mv.
  • Fase to og tre vil bli fullført samtidig med utrullingen av et nytt digitalt system for desentral datafangst og digital saksflyt.

Bakgrunn og relevante dokumenter

 

Kontakt

Prosjektleder
Johnny Frivoll (e-post)

Prosjekteier
Ellen Johanne Caesar