Om Internt handlingsrom (IHR)

Vi skal utnytte vår administrative kompetanse bedre gjennom riktig arbeidsdeling, forenkling, spesialisering og standarisering.

Bakgrunn

Universitetsstyret ga i møte 22. juni 2010 universitetsdirektøren i oppdrag å utarbeide en plan som beskriver utvikling og dimensjonering av administrasjonen ved hele UiO.

Styret ba spesielt om at arbeidsdelingen vurderes nærmere mellom organisasjonsnivåene og økt standardisering og spesialisering av administrative rutiner og roller.

Organisering

Prosjektet har frem til juni vært organisert i linjen med en egen prosjektleder som rapporterer til universitetsledelsen. Det konkrete arbeidet har vært utført i plangrupper og i prosjektets sekretariat. Sekretariatet har nå avsluttet sitt arbeid.Fra høsten 2013 videreføres alle deler av prosjektet til UiOs ordinære linje.

Prinsipper for arbeidet

UiO skal utnytte kreativiteten i hele organisasjonen og finne fram til bedre administrative arbeidsprosesser. Alle stemmer skal høres.

Kontakt

Seniorrådgiver Bente Hennie Strandh

Telefon
22855445 / 99225848

E-post
b.h.strandh@admin.uio.no

Se også

Strategisk plan 2010-2020

Notat fra styremøtet i juni 2011(pdf) (krever innlogging)

Oppsummering fra ledelsens møter med enhetene våren 2011  (pdf)(krever innlogging)

Plandokument IHR (april 2011) (pdf)